آپارتمان هاي يک خوابه (بزرگ - Larg)

تخت : يک تخت دبل و دو تخت سينگل و يک مبل تخت خواب شو
مساحت : 50 متر
امکانات : ظرفيت 4 نفر ( با قابليت افزايش تا يك نفر)

آپارتمان هاي يک خوابه (کوچک – Small)

تخت : يک تخت دبل و يک تخت سينگل
مساحت : 40 متر
امکانات : ظرفيت 2 نفر (با قابليت افزايش تا يک نفر)

آپارتمان هاي يک خوابه (متوسط - Middle)

تخت : يک تخت دبل و 2 تخت سينگل
مساحت : 45 متر
امکانات : ظرفيت 3 نفر ( با قابليت افزايش تا يک نفر )

آپارتمان هاي 2 خوابه (ايراني)(فرنگي)

تخت : يک تخت دبل و سه تخت سينگل و يک مبل تخت خواب شو
مساحت : 60 متر
امکانات : ظرفيت 5 نفر ( با قابليت افزايش تا يک نفر )

تعداد اتاق

13

تعداد رستوران

1

تعداد تالار

0

فاصله از ترمینال (Km)

2

فاصله از راه آهن (Km)

0

فاصله از فرودگاه (Km)

3